سیستم برگزاری آزمون

فرادید رایان افزار

مشاهده اطلاعات و توضیحات

کاربران محترم آزمون آزمایشی جراحی فورماتیو  نتایج 

از صبح روز چهارشنبه به مدت ۲۴ ساعت فعال می باشد 

کاربران محترم می توانید با ورود به پنل کاربری نتایج خود را مشاهده نمایید

نام کاربری و کلمه عبور که  کد ملی می باشد