سیستم برگزاری آزمون

فرادید رایان افزار

مشاهده اطلاعات و توضیحات

داوطلبین شرکت کننده در آزمون آزمایشی جر احی عمومی جهت دیدن پاسخنامه با نام کاربری و رمز خود وارد پنل کاربری شوند


اطلاعیه : سامانه برگزاری آزمونهای شفاهی

یک سامانه آنلاین که با شبیه سازی شرایطی مشابه آزمونهای کشوری و دانشگاهی امکان برگزاری آزمونهای آزمایشی برگرفته از آزمونهای برگزار شده سالهای گذشته را فراهم کرده است

با ثبت نام در سامانه eAzmoon.com امکان خرید و فعال سازی آزمون را داشته و بعد از شرکت در آن می توانید کارنامه عملکرد خود را مشاهده نمائید.

eazmoon.com